صفحه اصلي > آرشیو اخبار 


طرح درس ها
 


طرح درس انگل شناسی وقارچ شناسی نظری وعملی

طرح درس  کمک های اولیه و آشنایی با وسایل پزشکی

طرح درس شیمی عمومی نظری

طرح درس  بیوشیمی پایه نظری

طرح درس  بیوشیمی پایه عملی

طرح درس شیمی آلی 1نظری

 

تاریخ درج خبر : 1395/08/01  |  کد خبر : ٥٩٦٩ | تعداد نمایش خبر : 415
 

 


خروج