صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


قابل توجه دانشجویان محترم
دانشجویانی که به علت بیماری امکان حضور در جلسه امتحان را نداشته اند می بایست:
 

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که به علت بیماری امکان حضور در جلسه امتحان را نداشته اند می بایست

1-گواهی بیماری خود را حداکثر تا پایان وقت اداری اولین روز کاری بعد از بیماری به دبیر خانه دانشکده مراجعه ، ثبت وبه آموزش دانشکده ارائه نمایند.

2-گواهی پزشکی که دانشجو ارائه می نماید می بایستی از پزشک یکی از مراکز آموزشی و تحت پوشش این دانشگاه باشد کلیه مدارک که بیماری دانشجو را مشخص می نماید می بایستی پیوست باشد.

تاریخ درج خبر : 1396/02/20  |  کد خبر : ٧٩٤٢ | تعداد نمایش خبر : 148
 

 


خروج