اسامي دانشجوياني كه مي بايست دروس زبان و رياضي پيش دانشگاهي را انتخاب واحد نمايند
 

 

اسامی دانشجویانی که می بایست دروس زبان و ریاضی پیش دانشگاهی را انتخاب واحد نمایند

ردیف

نام ونام خانوادگی

زبان

ریاضی

1

اسحاق افرا

*

*

2

منیر بزمی

*

*

3

حسام پیشه ور پور

*

*

4

امیر رضا تسلیمی

*

 

5

فاطمه حاتمی گوربندی

*

 

6

علی حسینی

*

*

7

مینا دشتی

*

*

8

فایزه رجایی

*

 

9

کامبیز رستمی زاده

*

 

10

سید احمد سجادی

*

*

11

سها سلگی

*

*

12

فاطمه شجاعی

*

 

13

زهرا شرافتی

*

 

14

پوریا شیرزادی

*

*

15

علی عامری سیاهویی

*

 

16

فایزه کشاورز

*

 

17

فاطمه مظفریان

*

*

18

سهیل ملکی

*

 

19

زهره منافی

*

 

20

محسن نصرتی

*

*

21

مریم آصف زاده

*

 

22

آرمین رستمی نژاد

*

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

زبان

ریاضی

23

یاسمین خانی

*

 

24

سینا رشید زاده

*

 

25

سیروس شاهینی

*

 

26

زهرا عزیزی فارسانی

*

*

27

پرویز ملکاری

*

*

28

شیدا نایبی

*

*

29

مژده حق گویان

 

*

30

مریم عباسی

 

*

31

مهسا ملایمت

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر : 1395/07/06  |  کد خبر : ٥٧٦٨ | تعداد نمایش خبر : 627
 

 


خروج