نتیجه انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده داروسازی و علوم دارویی آبان ماه 1395
 

شورای صنفی دانشگاه یکی از سازمان‌های دانشگاه است که برای مشارکت و تصمیم سازی در کارهای صنفی، رفاهی، آموزشی، و پژوهشی دانشجویان دانشگاه به وجود آمد.

تاریخ درج خبر : 1395/08/26  |  کد خبر : ٦١٧٩ | تعداد نمایش خبر : 186
 

 


خروج