صفحه اصلی > آرشیو اخبار دانشکده داروسازی 


اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 95-94 و نیمسال اول 96-95
 

بسمه تعالی

با تبریک به دانشجویان ارجمند برای آنها موفقیت روز افزون و کسب درجات بالاتر از ایزد منان مسئلت داریم.

دکتر امید صفا(سرپرست دانشکده داروسازی و علوم دارویی)   

 دکتر فاطمه دباغ ( معاون آموزشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی)

دانشجویان ممتاز ورودی94 نیمسال دوم 95-94

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

عابده موسوی

19/28

اول

فاطمه خواجویی

18/95

دوم

مطهره امیری زاده

18/88

سوم

 

دانشجویان ممتاز ورودی94 نیمسال اول96-95

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

مطهره امیری زاده

17/43

اول

نفیسه عالی زاده

17/06

دوم

حوریه سهمی

16/93

سوم

 

دانشجویان ممتاز ورودی 95 نیسمال اول 96-95

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

امیر حسین چمن

18/94

اول

علی عامری سیاهویی

18/3

دوم

مینا دشتی

18/25

سوم

فاطمه سادات حسینی

18/12

چهارم

 

تاریخ درج خبر : 1395/12/18  |  کد خبر : ٧١٦٠ | تعداد نمایش خبر : 920
 

 


خروج