صفحه اصلی > آرشیو اخبار دانشکده داروسازی 


قابل توجه دانشجویان داروسازی 95به بعد:
 

قابل توجه دانشجویان داروسازی 95به بعد:

حداقل نمره قبولی در کلیه درسهای داروسازی (به غیر از پایان نامه و کارآموزی درعرصه) 10 و حداقل میانگین کل 12 می باشد.

حداقل نمره قبولی واحدهای کارآموزی در عرصه پایان نامه (پایان نامه 3،2،1)14 می باشد.

تاریخ درج خبر : 1396/05/28  |  کد خبر : ٨٨٤١ | تعداد نمایش خبر : 247
 

 


خروج