صفحه اصلی > تماس با ما 

آدرس : بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده داروسازی و علوم دارویی

  پست الکترونیکی :Pharmacyschool@hums.ac.ir

شماره تلفن:  07633710406                  

         کد پستی :          7919691982            

                            فکس :07633710389