• سال نو مبارک...

  • اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 95-94 و نیمسال اول 96-95

  • قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 95 داروسازی

  • افتتحاح دانشکده داروسازی و علوم دارویی در تاریخ 18 اسفند1394 با حضور وزیر بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی

  • دانشجویان دانشکده
    دانشجویان دانشکده داروسازی و علوم دارویی

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
آموزش

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved