صفحه اصلي > آرشیو اخبار 


 ٠٩:٠٧ - 1396/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٠ - 1396/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠١ - 1396/04/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٢ - 1396/02/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٥٨ - 1396/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٥٧ - 1396/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٨ - 1396/02/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول 97-96
جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول 97-96 به شرح ذیل می باشد.
 ٠٨:٢٤ - 1396/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٦ - 1395/12/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٠٠ - 1395/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
طرح درس ها
شیمی عمومی نظری،بیوشیمی نظری و عملی،شیمی آلی1،انگل شناسی و قارچ شناسی
 ١٩:٤٣ - 1395/08/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٤٨ - 1395/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>