صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


 ١٣:٤٨ - 1399/08/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٥ - 1399/08/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٤٨ - 1399/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٨ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٥٢ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٢٨ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٣٠ - 1399/06/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٦ - 1399/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٠٦ - 1399/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٧:٣٣ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
نکات مهم جهت دانشجویان برای امتحانات پایانترم در سامانه فرادید
نکات مهم جهت دانشجویان برای امتحانات پایانترم در سامانه فرادید
 ٠٩:٥١ - 1399/04/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٥ - 1399/04/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام تبریک ریاست دانشکده داروسازی و علوم دارویی به مناسبت روز استاد
پیام تبریک ریاست دانشکده داروسازی و علوم دارویی به مناسبت روز استاد
 ٠٩:٠٠ - 1399/02/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
فعالیت بدون وقفه داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی در راستای کنترل ویروس کرونا
فعالیت بدون وقفه داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی در راستای کنترل ویروس کرونا
 ١١:٣٤ - 1399/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده داروسازی و علوم دارویی بندرعباس پیشتاز در ساخت محلول ضدعفونی کننده
در راستای مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا؛ دانشکده داروسازی و علوم دارویی بندرعباس ساخت محلول ضدعفونی کننده را در برنامه خود قرار داد
 ١١:١٧ - 1399/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٣ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٣ - 1398/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٥ - 1398/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٣ - 1398/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٢٧ - 1398/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>