کارگاه‌های برگزار شده در سال 95:

  •   کارگاه جستجو در منابع الکترونیک
  •   کارگاه نرم‌افزار EndNote

کارگاه‌های برگزار شده در سال96 :

عنوان

مدرس

تاریخ

کارگاه جستجو در منابع الکرونیک

خانم دکتر هندیجانی

96/12/08

کارگاه ایده تا اختراع

جناب آقای ذاکری

96/12/09

پروپوزال نویسی

خانم دکتر عباسی

96/12/12