صفحه اصلی > معاونت ها > معاونت پژوهشی > کمیته تحقیقات دانشجویی 

کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی در مهر ماه 95 به همت دانشجویان داروسازی آغاز به کار نمود.

هدف از راه‌اندازی این کمیته فراهم نمودن بستر مناسب پژوهشی برای دانشجویان می‌باشد تا با استفاده از کارهای گروهی سازمان‌یافته و در ابتدا با کمک اساتید و سپس دانشجویان مجرب سال‌های بالاتر، به اهداف علمی خود نزدیک شوند. معاونت پژوهشی دانشکده برای افزایش توان علمی دانشجویان مستعد و علاقه‌مندی که در این کمیته مشغول به فعالیت داوطلبانه هستند، همکاری‌های لازم را ارائه می‌دهد.

از آنجایی که این گونه فعالیت‌ها کاملا خودجوش و از روی علاقه می‌باشد،  انتظار می‌رود که دانشجویان در بدو ورود به دانشکده با عضویت در آن، در راستای نیل به اهداف پژوهشیآموزشی خود قدم بردارند و از این مسیر بر تجربیات علمی خود افزوده و تجارب خود برای ارائه به مراکز علمی را پربار نمایند.

فعالیت‌های حال حاضر کمیته پژوهشی شامل موارد زیر می‌باشد:

  ترجمه و تالیف:

کمیته پژوهشی در امر ترجمه و تالیف کتب با راهنمایی اساتید توانمند دانشکده فعال می‌باشد. هدف از این فعالیت جبران برخی از کمبودهای جامعه علمی در رابطه با برگردان‌های مناسب از کتاب‌های معتبر می‌باشد. اکنون 1 کتاب توسط دانشجویان کمیته پژوهشی دانشجویان در حال ترجمه و تالیف است.

 کارگاه‌ها:

برخی از توانایی‌های مورد نیاز برای یک پژوهشگر یا یک دانش‌آموخته داروسازی در طی کلاس‌ها و واحدهای ارائه شده در طول دوره، آموخته نمی‌شود. از این رو کمیته تحقیقات با یاری گرفتن از اساتید، دانشجویان ممتاز و دانشجویان دوره‌های تخصص، کارگاه‌هایی را برای دانشجویان علاقه‌مند برگزار می‌نماید.

 ارائه و انجام طرح‌های پژوهشی

در ماه‌های اخیر دانشجویان این دانشکده تعدادی طرح تحقیقاتی به کمیته تحقیقات ارائه داده‌اند که با همکاری اساتید محترم و دانشجویان گرامی در حال انجام می باشد این دفتر در سال تحصیلی جدید نیز آماده همکاری با دانشجویان علاقمند می باشد.