صفحه اصلی > کتابخانه > تماس با ما 

آدرس : بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده داروسازی و علوم دارویی-ساختمان آموزشی-طبقه همکف

شماره تلفن:  07633710406                   

                           فکس :07633710389

پست الکترونیکی: pharmlib@hums.ac.ir