صفحه اصلی >  ریاست  

رزومه دکتر دباغ معاونت آموزشی دانشکده داروسازی بندرعباسعکس ریاست دانشکده داروسازی بندرعباس

نام و نام خانوادگی:دکترامیدصفا

سوابق تحصیلی:

(2014)Diploma    in   clinical    pharmacy    De    Montfort   University    UK
(2012  )Diploma    in     pharmacy      practice     Kingston   university    UK
(1997) PhD   in   cancer    immunotherapy      Bradford     university   UK
(1989)   Pharm.D    Isfahan   university    of    medical   science    IRAN

مرتبه علمی:دانشیار

آدرس دفترریاست:بندرعباس -ابتدای بلوار امام حسین -پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -دانشکده داروسازی و علوم دارویی -ساختمان اداری-طبقه سوم

پست الکترونیکی:osafa@hums.ac.ir

پست الکترونیکی دانشکده داروسازی و علوم دارویی:Pharmacyschool@hums.ac.ir

شماره تماس:33710406  076                                         داخلی:102                                      

             فکس:07633710398

              کدپستی:7919691982