صفحه اصلی > آرشیو اخبار دانشکده داروسازی 


دانشجویان ممتاز نیمسال اول 97-96 دانشکده داروسازی و علوم دارویی:
 

بسمه تعالی

با تبریک به دانشجویان ارجمند توفیق روز افزون شما را در پیشبرد اهداف و کسب درجات عالی از خداوند متعال خواستاریم.

  دکتر امید صفا(سرپرست دانشکده داروسازی و علوم دارویی)

دکتر مطهره احمدی (معاون آموزشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی)

 

دانشجویان ممتاز نیمسال اول 97-96 ورودی 94

نام و نام خانوادگی

معدل نیمسال

رتبه

عابده موسوی

18/73

اول

مطهره امیری زاده

18/27

دوم

علی برزگر بفرویی

18/13

سوم

 

دانشجویان ممتاز نیمسال اول 97-96 ورودی 95

نام و نام خانوادگی

معدل نیمسال

رتبه

فاطمه سادات حسینی

18/26

اول

مینا دشتی

18/14

دوم

علی عامری سیا هویی

17/44

سوم

 

دانشجویان ممتاز نیمسال اول 97-96 ورودی 96

نام و نام خانوادگی

معدل نیمسال

رتبه

محمد متین طاهرزاده

18/38

اول

بتول نگهداری

18/1

دوم

علی فیروزی راد

17/75

سوم

 

 

تاریخ درج خبر : 1397/01/19  |  کد خبر : ١١٢١٥ | تعداد نمایش خبر : 167
 

 


خروج