صفحه اصلی > آرشیو اخبار دانشکده داروسازی 


محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم 98-97
 

ردیف

درس

روز

تاریخ

ساعت

رشته

محل برگزاری

3

زبان تخصصی

2شنبه

10/17

8-10

داروسازی

رازی-شکیبا-کلاس3-NMR

4

اندیشه اسلامی1

2شنبه

10/17

10-12

داروسازی

رازی-شکیبا

6

ریاضیات پیش دانشگاهی

2شنبه

10/17

12-14

داروسازی

NMR

10

فیزیکال فارماسی

4شنبه

10/19

8-10

داروسازی

کلاس3-NMR

11

کشت سلولی

4شنبه

10/19

10-12

داروسازی

سالن رازی - شکیبا

13

زبان پیش دانشگاهی

4شنبه

10/19

12-14

داروسازی

سالن رازی-شکیبا

14

قارچ و انگل عملی

4شنبه

10/19

12-14

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

16

ژنتیک

شنبه

10/22

8-10

داروسازی

سالن رازی-شکیبا-NMR

17

داروشناسی 2نظری

شنبه

10/22

8-10

داروسازی

کلاس3-NMR

18

قارچ و انگل نظری

شنبه

10/22

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

20

داروشناسی1

شنبه

10/22

12-14

داروسازی

کلاس3-NMR

24

بافت نظری

2شنبه

10/24

8-10

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

25

بافت عملی

2 شنبه

10/24

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

26

فارماسیوتیکس1

2 شنبه

10/24

12-14

داروسازی

سالن رازی-شکیبا-کلاس3-کلاس1-NMR

28

واژه شناسی

3شنبه

10/25

12-14

داروسازی

کلاس3-NMR

29

ریاضیات

4شنبه

10/26

8-10

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

30

فیزیولوژی 2عملی

4شنبه

10/26

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

31

ملزومات پزشکی

4شنبه

10/26

12-14

داروسازی

کلاس6

33

علوم تشریحی نظری

شنبه

10/29

8-10

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

34

فیزیولوژی2نظری

شنبه

10/29

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

36

فارماسیوتیکس 3نظری

شنبه

10/29

12-14

داروسازی

کلاس7-کلاس3

37

آنالیزدستگاهی

یکشنبه

10/30

10-12

داروسازی

رازی

39

فارماسیوتیکس 3عملی

یکشنبه

10/30

12-14

داروسازی

کلاس7-کلاس4

41

شیمی عمومی نظری

3شنبه

11/02

8-10

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

42

اصول و خدمات بهداشتی

3شنبه

11/02

8-10

داروسازی

کلاس7-کلاس4

45

شیمی دارویی

4شنبه

11/03

8-10

داروسازی

کلاس3- NMR

46

شیمی آلی2نظری

4شنبه

11/03

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

47

شیمی عمومی عملی

4شنبه

11/03

12-14

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

49

فارماکوگنوزی1نظری

شنبه

11/06

8-10

داروسازی

کلاس4-کلاس5-کلاس6

50

فیزیک در داروسازی

شنبه

11/06

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

51

شیمی آلی2عملی

شنبه

11/06

12-14

داروسازی

کلاس3- NMR

52

فارماکوگنوزی1عملی

2شنبه

11/08

8-10

داروسازی

کلاس4-کلاس5-کلاس6

53

ادبیات

2شنبه

11/08

10-12

داروسازی

کلاس3-کلاس1-NMR

 

تاریخ درج خبر : 1397/10/18  |  کد خبر : ١٣٧٩٢ | تعداد نمایش خبر : 41
 

 


خروج