صفحه اصلی > آرشیو اخبار دانشکده داروسازی 


برگزاری اولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان خانم طاهره آخوندی و آقای بهرام دوراندیش در دانشکده داروسازی و علوم دارویی
 

برگزاری جلسه دفاع توسط خانم طاهره آخوندی

تحت عنوان : بررسی الگوی تجویز و مصرف آلبومین انسانی در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس

اساتید راهنما : دکتر مطهره احمدی / دکتر امید صفا

در تاریخ : 10/11/97  ساعت : 11

در دانشکده داروسازی و علوم دارویی سالن شکیبا برگزار شد .

 

برگزاری جلسه دفاع توسط آقای بهرام دوراندیش

تحت عنوان : بررسی الگوی تجویز و مصرف ایمونوگلوبولین وریدی در بیمارستان کودکان بندرعباس

اساتید راهنما : دکتر مطهره احمدی / دکتر امید صفا

در تاریخ : 13/11/97  ساعت : 10

در دانشکده داروسازی و علوم دارویی سالن شکیبا برگزار شد .

 

 

تاریخ درج خبر : 1397/11/14  |  کد خبر : ١٤٠٤٤ | تعداد نمایش خبر : 141
 

 


خروج