صفحه اصلی > آرشیو اخبار دانشکده داروسازی 


چنانچه کلاس درسی در طول نیمسال کمتر از حد مورد انتظار تشکیل گردید،دانشجویان از طریق نماینده کلاس موظف به اعلام آن دو هفته قبل از پایان کلاس ها به معاون آموزشی دانشکده مربوطه جهت برنامه ریزی کلاسهای جبرانی بوده و اعتراضات بعدی پذیرفته نمیشود.
 

تاریخ درج خبر : 1397/11/16  |  کد خبر : ١٤٠٦٤ | تعداد نمایش خبر : 115
 

 


خروج