گروه داروسازی بالینی

معرفی: داروسازی بالینی یکی از شاخه های داروسازی است که علاوه بر ارائه واحدهای درسی مربوطه در دانشکده، با ارائه خدمات دارویی و مشاوره ای در مراکز درمانی و داروخانه ها کمک شایانی به مدیریت دارویی موثر، بهبود کیفیت دارودرمانی، مصرف منطقی داروها، کاهش عوارض ناخواسته دارویی، بهره مندى بهتر بیماران از خدمات درمانى، صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های درمان می نماید.

 

اهم وظایف

-          ارائه واحدهای درسی گروه داروسازی بالینی

-          راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

-          ارائه و انجام طرح های تحقیقاتی

-          ارایه مشاوره فارماکوتراپی به اعضاء تیم درمان در تمامی زمینه های مربوط به دارودرمانی بیماران

-          ارایه آموزش های لازم به بیماران در زمینه شیوه درست استفاده از داروها، تداخلات دارویی، عوارض جانبی و شیوه درست نگهداری داروها

-          حضور در کمیته های مختلف بیمارستانی