صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه فارماسیوتیکس > تجهیزات و فضاهای آموزشی گروه  

1- فضاهای آموزشی گروه (آزمایشگاه ها و داروخانه ها و ...)

  •  مشخصات

- آزمایشگاه اشکال دارویی

- آزمایشگاه فارماسیوتیکس

- آزمایشگاه کنترل میکروبی فرآورده های دارویی

- واحد ساخت داروهای ترکیبی

2- تجهیزات


  • آزمایشگاه اشکال دارویی


واپاشی قرص

1 دستگاه

Erweka               2T324

Germany

فروپاشیدگی شیاف

1 دستگاه

Erweka               D63150

Germany

سختی سنج قرص

1 دستگاه

Erweka               TBH425

Germany

فرسایش سنج قرص

1 دستگاه

Erweka               TAR220

Germany

سنجش نقطه ذوب

1 دستگاه

Erweka               SSP

Germany

انحلال قرص

1 دستگاه

Erweka               DT727

Germany

نفوذپذیری شیاف

1 دستگاه

Erweka               PM30

Germany

سختی شیاف

1 دستگاه

Erweka               SBT2

Germany

Laboratory kneader

1 دستگاه

Erweka               LKS

Germany

Three roller mill

1 دستگاه

Erweka               ARSM

Germany

  filling –and Dosing ointments etc

1 دستگاه

Erweka               FDS

Germany

  mixer Y5

1 دستگاه

Erweka               YBS

Germany

Wet Granulator

1 دستگاه

Erweka               FGS

Germany

Dry Granulator

1 دستگاه

Erweka               TG 2000

Germany

The universal Gear

1 دستگاه

Erweka               UGVS2

Germany

cube mixer

1 دستگاه

Erweka               KB-S

Germany

homogenaiser

1 دستگاه

Erweka               HO-UA

Germany

Laboratory high speed mixer

1 دستگاه

Erweka               SW15

Germany

Coating pans

1 دستگاه

Erweka               DKE

Germany

planetary stirrer

1 دستگاه

Erweka            PRSVS2.0

Germany

vibration sieve shaker

1 دستگاه

Erweka               VTPSS

Germany

suppoositiry moulding

1 دستگاه

Erweka               SG4W

Germany

Tablett press

1 دستگاه

Erweka               EPY

Germany

ترازو دیجیتال (بادقت 0.00)

2 دستگاه

Kern

Germany

اکسترودر نیمه صنعتی لیپوزوم

1عدد

 

Iran

هیتر استیرر

3 دستگاه ایرانی

Alfa                     HS860

Iran

ساخت شیاف

 

erweka

Germany

بن ماری

3دستگاه

W350          فاطر الکترونیک   

Iran

پایه جهت نصب دستگاه ها

3 دستگاه

-

 

ظروف آزمایشگاهی

به مقدار مورد نیاز

Pirex

Iran

  • آزمایشگاه فارماسیوتیکس


عنوان

تعداد

مدل

کشور سازنده

هود شیمیایی

2 دستگاه          

-

Iran

HPLC

1 دستگاه

YounGlin            YL9100

South Korea

ویسکومتر اوسیلاتوری

1 دستگاه

Brookfield         Cap 2000

USA

هود بیولوژیکی

1 دستگاه

BSC-1500IIA2-X

Iran

هیتر استیرر

2 دستگاه خارجی

HS180

Korea

هیتر استیرر

1 دستگاه ایرانی

Alfa                     HS860

Iran

ترازو دیجیتال (بادقت 0.000)

1 دستگاه

Kern              PES620- 3m

Germany

فریز درایر

1 دستگاه

Christ          alpha1- 2LD

Germany

سانتریفیوژ

1 دستگاه

FS616          فاطر الکترونیک   

Iran

PH متر

1 دستگاه

Consort               C1010

Belgium

اسپکتروفوتومتر uv

1 دستگاه

Unico                UN 21so

China

یخچال

1 دستگاه

Gell

Iran

فریزر 30-

1 دستگاه

840          فاطر الکترونیک   

Iran

انکوباتور شیکردار با قابلیت تنظیم دما

1 دستگاه

IN09- D          پارس آزما

Iran

حمام سونیکاتور

1 دستگاه

James           Sonic- 3mx

England

آون

1 دستگاه

Lab Companion    OF-01E

Korea

سانتیفیوژ یخچال دار

1 دستگاه

Sigma 2/16 KL

Germany

DLS

1 دستگاه

Horiba           S2100

Japan

هموژنایزر دستی

1عدد

ika

germany

روتاری

1عدد

ika

Germany

 

هیتر استیرر چند خانه 1عدد   italy

مینی شیکر

2عدد

فاطرالکترونیک

Iran

سمپلر 3عدد

3عدد

 -Cap اپندروف

المان-دانمارک

ظروف آزمایشگاهی

به مقدار مورد نیاز

Pirex

Iran

 

  • آزمایشگاه کنترل میکروبی فرآورده های دارویی


عنوان

تعداد

مدل

کشور سازنده

انکوباتور

2 دستگاه

Memert

Germany

هود

2 دستگاه

هود شیمیایی

Iran

مواد شیمیایی

به مقدار مورد نیاز

 

 

لوازم شیشه ای

 

 

Iran

آون

1

memert

Germany

سانتریفیوژ

1

فاطر الکترونیک

Iran

بن ماری

1

فاطر الکترونیک

iran

سمپلر 1-10 و 10-100

1

eppendrof

Germany

ترازودوصفر

2

kern

Germany

مینی شیکر

2

فاطر الکترونیک

Iran

هود بیولوژیک

1

ژال تجهیز

Iran

 لیست دستگاه آزمایشگاه فارماسیوتیکس

    نام دستگاه                                                          محل نصب آزمایشگاه

فارماسیوتیکس

Viscometer

1

فارماسیوتیکس

AR403

2

فارماسیوتیکس

Coating Pans

3

فارماسیوتیکس

Dry Granulator

4

فارماسیوتیکس

Filling And Dosing Ointments Etc

5

فارماسیوتیکس

Homogeniser

6

فارماسیوتیکس

Laboratory High Speed Mixer

7

فارماسیوتیکس

Laboratory kneader

8

فارماسیوتیکس

Mini Shker

9

فارماسیوتیکس

Mixer

10

فارماسیوتیکس

Planetary Stirrer

11

فارماسیوتیکس

Suppositiry Moulding

12

فارماسیوتیکس

Three Roller Mill

13

فارماسیوتیکس

Wet Granulator

14

فارماسیوتیکس

بن ماری

15

فارماسیوتیکس

تعیین نقطه ذوب

16

فارماسیوتیکس

سختی سنج شیاف

17

فارماسیوتیکس

سختی سنج قرص

18

فارماسیوتیکس

سنجش حلالیت

19

فارماسیوتیکس

فرسایش سنج قرص

20

فارماسیوتیکس

فروپاشیدگی شیاف

21

فارماسیوتیکس

قرص باز کن

22

فارماسیوتیکس قرص زنی 23

فارماسیوتیکس

کپسول پر کن

24

فارماسیوتیکس

نفوذپذیری شیاف

25

آزمایشگاه اشکال دارویی

اشکال دارویی

HPLC

26

اشکال دارویی

Ultrasnic Bath

27

اشکال دارویی

SHAKER INCUBATOR

28

اشکال دارویی

Spectrophotometer

29

اشکال دارویی

Ovan

30

اشکال دارویی

Heater

31

اشکال دارویی

direct driver stirrer

32

اشکال دارویی

فریزر درایر

33

اشکال دارویی

فریزر منفی سی درجه

34

اشکال دارویی

ترازو

35

اشکال دارویی

سانتریفیوژ

36