• معرفی گروه

گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی و علوم دارویی هرمزگان، در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 تاسیس گردیده است و در حال حاضر، 2 عضو هیئت علمی دارد.

  •  اهم وظایف

-  آموزش دروس تخصصی گرایش فارماسیوتیکس به دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی بر اساس کوریکولوم ابلاغی از وزارت بهداشت

- تربیت نیروی انسانی داروساز ماهر به منظور فعالیت در بخش های مختلف صنایع داروسازی و مراکز تحقیقاتی

- انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه فارماسیوتیکس و نانوتکنولوژی دارویی

- همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی میان رشته ای در حوزه علم داروسازی

- ساخت برخی فرمولاسیون های دارویی ترکیبی پرکاربرد