صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه فارماسیوتیکس > آشنایی با کتب و مجلات معتبر  

 

  •   آشنایی با کتب و مجلات معتبر

Books:

- Aulton’s Pharmaceutics: The design and manufacture of medicine. Michael E, Aulton and Kevin M. G. Taylor; Churchill Livingstone Elsevier; The latest edition. 

- Ansel’s pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. Loyd Allen and Howard C. Ansel; Wolters Kluwer; The latest edition. 

- Remington: The science and practice of pharmacy. Allen LV, pharmaceutical Press. The latest edition.

- Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. James Swarbrick; informa healthcare; the latest edition.

- FASTtrack pharmaceutics: Drug Delivery and Targeting. Yvonne Perrie and Thomas Rades; Pharmaceutical Press; the latest edition.

- Physical pharmacy, Martin A., Bustamante P., Chun AHC.Lea & Febiger, The latest edition.

- Physicochemical principles of pharmacy. Florence T, Attwood D, MacMillan Press, The latest edition.

- Applied Biopharmaceutics and pharmacokinetics. Shargel L, Wu-Pong S, Yu ABC, Appleton & Langer. Seventh edition.

- Biotechnology and Biopharmaceuticals Transforming Proteins and Genes into Drugs. Rodney J.Y. HO, Milo Gibaldi.

- Handbook of Microbiological Quality Control: Pharmaceuticals and Medical Devices. Baird RM, Hodges NA, Denyer SP, CRC Press, The latest edition

- Hugo and Russell’s: Pharmaceutical Microbiology. Denyer SP, Hodges NA, Gorman SP, Gilmore BF, Wiley-Blackwell, The latest edition.

 

Journals:


- International Journal of Pharmaceutics

- Pharmaceutical Research

- European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

- Journal of Controlled Release

- Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

- International Journal of Nanomedicine

- Nanomedicine