نام : بهاره

نام خانوادگی: رفیعی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فیزیولوژی

محل فعالیت:ساختمان آموزشی-طبقه سوم-آزمایشگاه فارماسیوتیکس

تماس:33710406 - 076  داخلی :152

 

 

  • وظايف کارشناسان گروه

- دريافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

- مراقبت و نگهداری و کنترل و بازديد از کليه وسايل آزمايشگاهی

- نظارت بر نحوه کار با دستگاه ها و وسايل موجود در آزمايشگاه

- همکاری با اساتید گروه در آموزش عملی دانشجويان در جلسات آزمايشگاه

- تهيه محلول ها و مواد مورد نياز جلسات درس عملی

- تصحیح گزارش کارهای دانشجویان و اعلام نمرات کلاسی دانشجویان

- شرکت در برگزاری امتحانات عملی و تئوری مربوط به گروه فارماسیوتیکس

- نظارت بر کار دانشجویان پایان نامه ای

 -  انجام آزمايش های درخواستی با تاييد مدیر گروه

- تهیه فرمولاسیون های ترکیبی مربوط به واحد ساخت