صفحه اصلی > داروخانه های آموزشی > معرفی داروخانه های آموزشی 

 

در حال حاضردانشکده داروسازی و علوم دارویی بندرعباس دارای سه داروخانه تخصصی آموزشی به شرح جدول زیر است که با اتکاء به دعای خیر مراجعین محترم و درآمدهای اختصصاصی خود مشغول به فعالیت می باشد .

نام داروخانه

آدرس تاریخ تاسیس تعداد پرسنل نحوه فعالیت شماره تماس
داروخانه آموزشی شماره یک دانشگاه بندرعباس -بلوارجمهوری اسلامی-جنب بیمارستان شهیدمحمدی 1368 40 شبانه روزی 076-33333392
بخش داروهای فوق تخصصی و خاص بندرعباس -بلوارجمهوری اسلامی-جنب بیمارستان شهیدمحمدی 1394 8 روزانه 076-33310350
داروخانه آموزشی کودکان بندرعباس -گلشهر-خیابان داروپخش-جنب بیمارستان کودکان 1394 16 روزانه/بیمارستانی 076-33621989