صفحه اصلی > گزارش تصویری 

افتتحاح دانشکده داروسازی 18 اسفند 94

با حضور مقام محترم وزارت بهداشت جناب آقای دکترسیدحسن قاضی زاده هاشمی
دانشکده داروسازی و علوم دارویی بندرعباس - 1395/02/21